"De schilderijen met reisherinneringen van Ineke van Hal refereren aan landschappen in Noorwegen. Ze gaan dieper dan het weergeven van de concrete werkelijkheid. De verdunde verflagen en ijle lijnvoering vormen een gevoelige weerslag van ervaringen en indrukken van de kunstenaar."

Lida Bonnema, Kunsthistoricus

NHD (Noord Hollands Dagblad): September 2009

 

Ineke van Hal's paintings are always absorbing in their vibrant and refined combinations of colours, forms textures and surfaces, As spectators, we remain enthralled by her works and, offering no resistance, allow ourselves to be drawn into a world which produces a free flow of emotion, feelings and dreams which the artist skilfully evokes in us.

Paola Trevisan, Curator

Book presentation "Imaginary Journey's", October 2009, Trevisan Arte, Italy. 

 

Further articles:

Stavanger Aftenblad February 2014

Newsletter NVS February 2014

Stavanger Aftenblad October 2013

Noord hollands Dagblad 2009

Newsletter Gallery "Guts and Glory" 2006